ANA SAYFA > Yazarlar > Araştırmacı Bedri Cumhur Doğu > KAF SİN KAF’ın malül gazisi: Mustafa Cemal Ahmed Umar

KAF SİN KAF’ın malül gazisi: Mustafa Cemal Ahmed Umar

Araştırmacı Bedri CumhurDoğu
Sosyal Medya :
29 Ekim 2022, Cumartesi 21:46
755 kez okundu

Karşıyaka Spor Kulübü… Türkiye’nin gâzi kurumlarından, İzmir’imizin ilk spor kulübü, geçmişi ve geleceği ile bu toprakların yüz akı “Kaf Sin Kaf”’ımızın 110., Milli Mücadele’mizin 100. ve Cumhuriyet’imizin 99.Yılı Kutlu olsun!

1 KASIM: SEVDAMIZIN KURULUŞ ÖYKÜSÜ

İzmir’in ilk Türk kulübü, 1 Kasım 1912’de, zamanının çağdaş stadlarından Omiro Tarlası adı verilen, Ferik Osman Paşa Camii yanındaki meydanda, İzmir’in karşı yakasının en kuvvetli oyuncuları tarafından kuruldu.

Kurucuları arasında Karşıyaka’nın önde gelen ailelerinin büyükleri olduğu gibi, toprak sahalarda top peşinde koşan, İngiliz ve levantenlerden öğrendikleri futbolu hayatının tam ortasına yerleştiren gençler, zamanın ortaokul ve lise öğrencileri de vardı. 

İzmirli Türk sporcular ki çoğunlukla; mekteblerini tamamlamış, İzmirli gençlerdi. İttihad ve Terakki Mektebi öğrencileri ile İzmir Sultanisi öğrencilerinden zaman zaman takviye alıp, Karşıyakalılar ile maç yapmak için Cuma günleri Karşıyaka’ya gelirlerdi.

1914 yılında Altay Spor Kulübü, İzmir Türk Ocağı himayesinde kurulunca, Müdafaa-yi Milliye Cemiyeti’nin Karşıyaka şubesi himayesinde “Türk Mümarese-i Bedeniyye Terakki Kulübü” nâmıyla teşkilatlanıp, resmen çalışmaya başlamışlardı.

Burayı özellikle açmak istiyorum, Müdafaa-yi Milliye Cemiyeti; Balkan Savaşları’nı kaybettikten sonra iktidara gelen İttihad ve Terakki mensubu Türk aydınları tarafından kurulmuştu.

II. Meşrutiyet’ten itibaren faaliyete başlayan Türk Ocağı, Donanma Cemiyeti, Müdafaa-yi Milliye Cemiyeti gibi milliyetçi örgütlerin İzmir’de, İstanbul’da ve tüm Anadolu’da sporun gelişimi açısından önemli etkisi olmuştur.

Müdafaa-yi Milliye Cemiyeti merkezi, dönemin başkenti olan İstanbul’du. Kısa sürede ülke genelinde teşkilatlanan cemiyetin, İzmir’in de bulunduğu Aydın Vilayeti’nde örgütlenmesi bu birkaç yıl içerisinde olmuştu.  

1916 yıllarına kadar olan bu süreçten sonra mütareke dönemine kadar, kulüplerin kurucu sporcuları, çok sevdikleri futbol ve kulüplerini, askerlik nedeniyle bırakmak zorunda kalmışlardı.

Mütareke dönemi ise Karşıyaka yeniden teşkilatlandı. Faaliyetlerini 15 Mayıs 1919 tarihine kadar devam ettirdi. İşgâl ile birlikte, kapısına kilit vurmak zorunda kaldı.

9 Eylül 1922 büyük kurtuluştan sonra, ilk defa küllerinden doğarak kurulan kulüp yine Karşıyaka’ydı.

Bu aktardıklarım, kulübümüz tarihçesini, kurucularından, Türk Kurtuluş Savaşı Malûl Gâzilerinden Mustafa Cemal(Ahmed) Umar’ın, 1926 yılında, Spor Alemi Dergisi’ne ilk kez gönderilen tarihçesinden alınmış olup, benim arşivimde bulunan belge ve bilgilerle de sabittir.

Osmanlı Devleti’nden, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar olan süreçte, topraklarımıza ilk kez II.Meşrutiyet döneminde gelen sportif faaliyetler, Türkler tarafından çoğunlukla araç olarak kullanılmış ve içinde bulunduğumuz savaşlarda bu sporcular aktif rol oynamışlardır.

TÜRK İSTİKLÂL HARBİ MÂLÛL GÂZİSİ, KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ KURUCULARINDAN:

MUSTAFA CEMAL(AHMED) UMAR

 

1 Temmuz 1899’da Karşıyaka’da doğan Ahmet Oğlu Mustafa Cemal, çocuk yaştan itibaren kale arkasından, Kadızade Raşid’i, İplikçizade Süreyya’yı, Sakızlı Muharrem’i, İsmail Zühtü’yü, Omiro’nun Tarlası’nda izleyerek büyüdü.

 

Ancak öyle bir zaman geldi ki, memleket işgal altında kalmış, zulüm artmıştı.

 

Engellemeler, taşla sahadan kovalamalar…

 

Spor artık Türkler açısından yapılamayacak duruma gelmişti, çünkü yaşları 18’den küçük binlerce genç, vatanı kurtarmak için direniş başlatmışlardı.

 

Devamını, Mustafa Cemal’in oğlu hukuk profesörü Bilge Umar’ın 1974 yılında bastığı, “İzmir’de Yunanlıların Son Günleri” isimli eserinin 209-210. Sayfalarına gidelim, ondan dinleyelim.

“Uzun boylu, siyah saçlı, yakışıklı bir delikanlıydı yedek topçu Asteğmeni Mustafa Cemal. Büyük savaş içinde, 1917 yılında, daha 16 yaşında bir lise öğrencisi iken iki dostunun yalancı tanıklığı ile nüfustaki yaş kaydını iki yaş büyütüp kendini 18 yaşında göstererek orduya katılmış; yedek subay eğitimini bitirdikten sonra, cepheye gönderilmeden savaşın bir büyük felaketle sona erdiğini, doğup yetiştiği toprakların, baba ocağı İzmir’in Yunanlılarca işgal edildiğini görmüş ve Anadolu’ya kaçıp halk direniş kuvvetlerine katılmıştı.

Yurdunun bağrına giden yolu Yunanlılara kapamak için Akhisar’ı tutan bir avuç Türk gencinden biriydi Mustafa Cemal, o 22 Haziran 1920 gününe kadar.”

Acı hatıraları aktarmaya devam ediyor yazısında Bilge hocamız;

“İzmirli mahkeme başkâtibi Ahmed Nuri Efendi’nin 19 yaşındaki oğlu Mustafa Cemal, o günden bu yana kaç gün yaşamış olduğunu bilmiyordu. Zaten, yaralı bacağının acısından başka bir şey bilmiyordu artık. Yunanlının 22 Haziran 1920 günü Akhisar üzerine yaptığı saldırıda mavzer kurşunu ile dizinden yaralanmış, kendinden geçmişti.

Yaralı Türk esirlerini taşıyan bir hayvan vagonunda, samanların üstünde yatıyor, sarsıntının etkisiyle ara sıra kendine gelip, bacağının acısını dinliyordu.

Tren bir istasyonda durdu. Çok geçmeden vagonun kapısı açılıp içeriye birkaç baş uzandı; yerli Rumlar yaralı Türk esirlerini seyretmeğe gelmişlerdi. İçlerinden biri Mustafa Cemal’e sordu:

  • Kimsin, adın ne?

Türk sesini çıkarmadı. Rum sinirlendi, yaralı bacağı saran kanlı bezlere eliyle vurarak “söyle” diye bağırdı.

Türk’ün ağzından ismi döküldü:

  • Mustafa Cemal.
  • Nee? Mustafa Kemal mi?

Çılgına dönen Rum, Türk’ün yarasına bir daha vurdu, ağzındaki bütün tükürüğü onun yüzüne boşalttı; Mustafa Cemal kendini kaybetti.

Ömrünün geri kalan 38 yılını tek bacakla tamamlayan bu yaralı Türk, benim babamdı.”

Prof.Dr.Bilge Umar’ın adı geçen kitabını ve bu bilgileri, Bilge bey’in oğlu, kurucumuz Mustafa Cemal(Ahmed) bey’in torunu, Murat Umar’dan öğrendim. Sağ olsunlar, tüm arşivlerini açtılar, desteklerini esirgemediler.

“KAF SİN KAF BUNDAN SONRA ÖLMEZ!”

 

Kurtuluş sonrası ise ilk işi, elli sekiz Kaf Sin Kaf sevdalısı ile tek yürek olup, kapısına kilit vurulmuş kulübünü ayağa kaldırmak oldu. Karşıyaka Gençler Birliği ismiyle örgütlenen Karşıyakalılar, 22 Nisan 1925’ten itibaren artık Kaf Sin Kaf’lıydı.

Tek ayağını kaybetmek, onun Karşıyaka sevgisini azaltmadı aksine daha çok sevdi. Kuruluştan, 1930’ların ortasına kadar idare heyetinde görev yaptı. Umumi/genel kaptanlık yaptı.

Futbol dışındaki branşların kuruluşunda büyük rol oynadı. 1930’ların ortalarına kadar yapılmış, sportif organizasyonlarda en büyük pay sahibi Mustafa Cemal bey’dir.

Bununla da yetinmedi; Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı(T.İ.C.İ.), İzmir Mıntıkası’nın uzun süre yönetiminde bulundu. İzmir Mıntıkası onu “Topal Cemal” olarak tanırdı.

Gerçek adı Mustafa Cemal olarak bilinirse de İzmir’de “Cemal Ahmed” olarak bilinirdi. Kemeraltı’nda spor ürünleri, rozet, kupa, madalya gibi ürünlerin satıldığı “Sporting” isminde bir mağazası vardı.

Bir bakmışsın, yüzme takımını İstanbul’a Türkiye Şampiyonası’na götürmüş, Büyükdere’de antrenman yaptırıyor. Bir bakmışsın, Ödemiş’e, Salihli’ye futbol organizasyonu yapmış. Veya Manisa mıntıkasındaki problemleri çözmek için bilirkişi olarak memur edilmiş.

Galatasaray kurucularından, Çanakkale Şehidi Hasnun Galip’in kardeşi Sadun Galip’in, Galatasaray’lı Kamil Ethem bey’e çektiği telgrafında, takip edilmesini istediği yine Cemal Ahmed bey’dir.  

Milli Küme’ye İzmir’den 4 takımın ilk kez girmesini kendisi sağlamıştır. Milli Küme’nin gerekliliğini, daha çok erken dönemde defalarca ve ilk dile getirenlerden olmuştur. Türkiye’de Milli Küme’nin tesis edilmesi için, T.İ.C.İ’nin İzmir murahhas üyesi olarak başarılı çalışmalar yapmıştır.

Tüm bu aktardığımız Kaf Sin Kaf ve spor aşkının dışında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veznedarlığını yapmaktaydı. “Bankacı” lakabı oradan gelir. 

Cumhuriyet Halk Fırkası İzmir vilayet kongrelerinde, zabıt katipliği görevleri Cemal Ahmed bey’e tevdi edilmişti.

Anadolu Gazetesi’nin spor muharriri/yazarı idi. Uzunca seneler gazetelerde yazıları yayımlanmıştır. Türkiye spor tarihinde eşi benzeri bulunmaz, on parmağında on marifet dedikleri bir spor adamıydı.

Bir büyük tesadüfü ise vefatı ile ortaya çıkmıştı. Sevdasının kuruluş tarihi olan 1 Kasım 1958’de vefat ederek, hayata gözlerini yumdu. Bu makale vesilesi ile vefatının 64.yılında, anmış olduk. Ruhu şâd olsun.

Umarım, Karşıyaka tarihinin her bir ferdinin bu ülke için, Cumhuriyet için yaptığı fedakarlıklar, bizler gibi Karşıyaka gençleri için örnek teşkil eder. 

Cumhuriyet’in kurucusu Gâzi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Cumhuriyet’in 99. Sene-i devriyesinde saygı ve rahmet ile anıyorum.


PAYLAŞ

Yazara Ait Diğer Makaleler

14.07.2024 Karşıyaka Stadı'nın 13 Yıllık Hikayesi

01.07.2024 “Bir Baba Hindi” Mustafa’nın Dedesi Milli Mücadele Kahramanı Çıktı!

14.06.2024 Karşıyaka’yı İdare Etmek Zor İştir – Cemal Ahmed Bey’in İdareciliği

18.05.2024 Kaf Sin Kaf'ın hâl-i pürmelâli

14.05.2024 Kalbinde Kalmasın Acı Bir Sızı: 1952 Şampiyonluğa Doğru

23.04.2024 Karşıyaka'nın kuruluş öyküsü

15.04.2024 Karşıyaka Stadı Yalı'ya yapılacak!

15.03.2024 Muharrem Candaş ve Fazlı Arınç Türk Güreşinin Efsane Karşıyakalıları

08.03.2024 Cumhuriyet Dönemi Su Sporları Gururumuz Alparslan, Rasim ve Muhiddin

24.02.2024 Atatürk’ün İzlediği İlk ve Tek Tenis Müsabakası

14.02.2024 Bülent Zeren Unutulmadı / Karşıyakalı Petriçe

25.01.2024 Samim Kocagöz’den Spor Psikolojisi / Suat Gürbüzer ve Bülent Öztosun

12.01.2024 Queen's Park Rangers İzmir'de

29.12.2023 Milli Müdafilerimizden Lap Lap Lütfi

14.12.2023 Cumhuriyetin Muhafızı Karşıyaka / Türkiye Şampiyonu Muhafızgücü İzmir’de

30.11.2023 Atletizm'de Türkiye Şampiyonu: İbrahim Bey

09.11.2023 Kaf Sin Kaf'tan İsmet Paşa'ya Yıldırım İşaretli Telgraf / Bölüm 3

27.10.2023 Kaf Sin Kaf'tan İsmet Paşa'ya Yıldırım İşaretli Telgraf / Bölüm 2

14.10.2023 Kaf Sin Kaf'tan İsmet Paşa'ya Yıldırım İşaretli Telgraf / Bölüm 1

29.09.2023 İstanbulspor İzmir'de

10.09.2023 Bir Efsanenin Ardından: Mustafa Baykara (Bir Baba Hindi)

29.08.2023 Karşıyakamızın İlk Yönetim Kurulu - Son Yönetim Kurulu

14.08.2023 İstanbul'un yüz yıllık hegemonyası! / Refik Osman Top'un ziyaretleri

31.07.2023 Dostluk ve Barış Maçları / Denizciliği Tesis Eden Karşıyakalı: Rifat Bey

16.07.2023 Kaf Sin Kaf’ın Ping Pong Maçı – İlk Hakemlerimiz

27.06.2023 Spor tarihimizde yarım kalan Darüşşafaka maçı -1925

15.06.2023 Bisiklet tarihi / Bucalıların misafirperverliği

18.05.2023 Türkiye Yelken Şampiyonu: Karşıyaka

15.05.2023 Denizciliğin Başkenti: Karşıyaka

23.04.2023 Bilinmeyenle karşılaşmak

15.03.2023 Geçmişe Yolculuk / FB İlk Yurtiçi Seyahatinde Karşıyaka Belediyesi Ziyafet Listesi

24.02.2023 Anadolu’dan Göğe Selam Olsun

31.01.2023 146 Yıldır Spor Sahnesinde Rum Kulüpleri – Ermis/Pera/Beyoğlu

19.12.2022 Bugün 19.12, Dünya Karşıyakalılar Günü

10.11.2022 9 Eylül Kupası'nı Kaf Sin Kaf kazandı

09.09.2022 9 Eylül Kutlu Olsun!

30.08.2022 Zafer ve Tayyare Bayramı & Şehid Tayyareci Binbaşı Fazıl Bey

09.07.2022 Ay-Yıldız Meselesi & İsmet Paşa’nın Karşıyaka Spor Kulübü Ziyareti

31.05.2022 Yasaklar ve Kaf Sin Kaf!

19.05.2022 Donanmamızın Şanlı Kruvazörü: Hamidiye; Karşıyaka’ya Hoş Geldiniz

24.04.2022 Zorlu Yolculuk: Midilli – Bölüm 3

09.03.2022 Zorlu Yolculuk: Midilli – Bölüm 2

14.02.2022 Zorlu Yolculuk: Midilli

01.02.2022 İzmir Dayanışmanın Şehri

14.01.2022 Çitlembik ağacı ve Agora

10.01.2022 Bornova'nın ilk Türk kulübü: Bornova Gençler Birliği / KSK Bornova Lokali-1933 / Yamanlar Spor -1937

19.12.2021 Bornova Karşıyakalıdır!

12.11.2021 Kaf Sin Kaf Bisikletçileri

01.11.2021 1 Kasım 1912 - 1 Kasım 2021 Biz Karşıyakalıyız!

13.10.2021 Gazi Paşa’mız Karşıyaka’da – Atatürk’ün Adımlarıyla Karşıyaka

06.09.2021 Yavuz geliyor, Yavuz

22.08.2021 Körfezin ayırdığı biraderler… Karşıyaka Göztepe tarihteki ilk maç

26.07.2021 Konuşan Karşıyaka fotoğrafları - Karesi Mıntıkası Şampiyonu İzmir'de

17.06.2021 KSK tarihinde Macaristan dostluğu ve rekabeti

19.05.2021 İzmir'in ilk deniz müsabakaları-1924

16.04.2021 Karşıyaka İdman Ocağı - Karşıyaka'nın gençleri

07.03.2021 İzmir'in rengi: İtalyan Garibaldi/Spor Alemi Kupası Karşıyaka'nın

13.02.2021 Ay-Yıldızlı şanlı armamızı yurt dışında ilk kez dalgalandıran Karşıyakalı…

13.01.2021 Karşıyaka-Vefa-Altınordu-Muhtelit

19.12.2020 Dünya Karşıyakalılar Günü ve Karşıyaka’nın Konuşan Fotoğrafları:


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

Köşe Yazarları

Anket

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?