ANA SAYFA > Yazarlar > Araştırmacı Bedri Cumhur Doğu > Karşıyaka Stadı Yalı'ya yapılacak!

Karşıyaka Stadı Yalı'ya yapılacak!

Araştırmacı Bedri CumhurDoğu
Sosyal Medya :
15 Nisan 2024, Pazartesi 16:40
2004 kez okundu

Geçtiğimiz hafta, Karşıyaka Stadı için Danıştay’dan beklenen karar geldi. 2014 ve 2017 yıllarında iki defa ihalesi yapılıp inşaatı başlamasına rağmen durdurulan stad projesi için, son olarak geçen hafta Danıştay 6’ncı Dairesi, yerel mahkeme kararını onayarak, verdiği karar ile Karşıyaka İlçe Stadı arsasına konu olan imar planının kesinleşmesini sağladı.

Karşıyaka taraftarlarının yıllardır bıkmadan bekledikleri stada kavuşmak için stadyum alanında geçen ay, Türkiye’nin ilk taraftar mitingini düzenlenmişti.

  • Stad inşaatının devam etmesi için süreç nasıl ilerleyecek?
  • Aynı proje mi olacak yoksa başka proje ile yeniden ihale mi edilecek?
  • Yeni ihale yapılırsa, yeni bir şikayette yine inşaat durdurulabilecek mi?

Konunun ilgililerine aklımızdaki soruları sorup cevap beklerken,  gelin size erken Cumhuriyet döneminde, spora ve sporculuğa dair ülkemizin kurucu kadrolarının bakış açısını aktaralım.

Karşıyaka Stadyumu: Türk Sporunun Tarihsel ve Kültürel Mirası

Türk Dil Kurumu'nun tanımıyla spor, bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen, belirli kurallara göre uygulanan hareketlerin tümü olarak açıklanmaktadır. Sporun insanlık tarihi kadar eski olduğu ve zaman içinde evrim geçirerek milli bir aidiyet duygusundan kültürel bir aktiviteye dönüştüğü bilinmektedir.

Bu kapsamda, Karşıyaka Stadyumu'nun temel atma töreni ve devamında şekillenen olaylar Türk sporunun tarihsel ve kültürel mirasını yansıtan önemli bir örnektir.

Spor tarihimize ait koleksiyonuma yeni kattığım fotoğrafta, dönemin Karşıyaka CHP Başkanı ve aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Süleyman Daryal’ın attığı nutuk yani tören konuşması sırasında görülmektedir.

13 Haziran 1937 Pazar günü, Osmanzade Mevkii'nde bulunan ve arsası Cumhuriyet Halk Partisi tarafından satın alınarak Karşıyaka gençliğine hediye edilen stadyumun temel atma töreninde birçok önemli isim bir araya gelmiştir. Bu isimler arasında İzmir Valisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Fazlı Güleç, İzmir Müstahkem Mevki Komutanı General Burhaneddin Denker, Belediye Başkan Yardımcısı, il genel meclisi üyeleri ve sivil ile askeri birçok kişi bulunmaktaydı.

Temel atma töreninde yapılan konuşmalarda, Türk sporunun ve gençliğinin önemi vurgulanmış, stadyumun gençlere sağlayacağı imkanlar ve Türk ulusunun spor alanındaki gelişimine yönelik beklentiler dile getirilmiştir. Konuşmacılar arasında Karşıyaka Spor Kulübü başkanı olan Süleyman Daryal'ın da yer alması, bu törenin önemini ve yerel yönetim ile sporun iç içe olduğunu gösteren bir detaydır.

Cumhuriyet Döneminin Spor Vizyonu: Karşıyaka Örneği

Konuşmalar sırasında, Cumhuriyet'in feyzi ve partinin şuurlu çalışmalarıyla Türkiye'nin her köşesinde modern eserlerin yavaş yavaş belirginleştiği vurgulanmıştır. Karşıyaka'nın sevgili gençleri için modern bir spor sahası ve stadın temellerinin atılması, Türk ulusunun ve Türk gücünün medeni dünyada yapıcılık kudretini gösteren önemli hadiselerden biri olarak nitelendirilmiştir. Konuşmada ayrıca, Atatürk'ün ebediyete kadar sönmeyecek olan varlığıyla Türk ulusunun harikalar yaratacağı ve Türk yurdunun bütün medeniyetlerin merkezi durumuna geleceği inancı dile getirilmiştir. Sporun gençlik için önemi ve Türk ulusunun gençlikten beklentileri üzerinde durulmuş, Atatürk'ün açtığı yolda her müşkülü kırarak, Türk milletinin asil karakterinin önemi vurgulanmıştır.

Ayrıca, Karşıyaka sahasının temininde büyük yardım ve alaka gösteren isimler özel olarak anılmış ve Türk büyüklerinin memleket sporuna verdikleri önem ve katkılar vurgulanmıştır. Karşıyaka'nın modern stadyumu, Türk sporunun ve gençliğinin gelişimi açısından önemli bir adım olarak kabul edilmiştir.

Türk Spor Kurumu'nun ve İzmir Bölgesi'nin bu önemli projede gösterdikleri destek ve katkılar da vurgulanarak, Karşıyaka gençliğine yapılan bu hediye ile sahasızlık sorununun çözüldüğü ve gençlerin istedikleri gibi geniş, düzgün ve muntazam bir meydanı artık ellerinde bulundurdukları ifade edilmiştir. Bu temel atma töreni, Türk sporunun tarihsel ve toplumsal boyutları açısından da önemli bir olay olarak kayıtlara geçmiştir.

Karşıyaka Stadyumu'nun temellerinin atılması, Türk sporunun milli bir aidiyet duygusundan öte, kültürel bir aktiviteye dönüşmeye başladığının da bir göstergesidir. Bu tesis, sadece bir spor alanı değil aynı zamanda Türk gençliğinin ve toplumunun sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlamıştır.

Bu açıdan, Karşıyaka Stadyumu'nun temel atma merasimi, Türk spor tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilirken, o günkü konuşmalar ve etkinlikler Türk sporunun tarihsel ve kültürel mirasını anlamak için önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir.

Keyifli geçen bir Ramazan Bayramı sonrası hazırladığım bu önemli makaleye ve stad tarihimiz ile ilgili konulara, ilerleyen yazılarımızda devam edeceğiz.

Zübeyde Hanım Stadı’nın gündemden düşmesine asla izin vermeyeceğiz.
#KarşıyakaStadınıİstiyor

Süleyman Daryal’ın tören konuşmasını, noktasına virgülüne dokunmadan aktarıyorum.

“Yüksek saygıdeğer bay ve bayanlar, sevgili Karşıyakalılar. Cumhuriyet’in yüksek feyzi ve partimizin şuurlu ve değerli çalışması ile ana yurdun her bucağında güneş gibi kendini yavaş yavaş belirten büyük eserlere birer birer şahid oluyoruz.

Karşıyaka’nın sevgili çocukları, güzel ve zümrüt gibi yeşil Karşıyakamızda, bugün şimdi partimizin çok varlıklı başkanı ve İzmir’in çok sevilen Valisi bay Fazlı Güleç’in büyük himmet ve yakından ilgisi ile modern bir spor sahasının, güzel bir stadın temellerini atıyoruz. Yakın aylar içinde bugün temellerini attığımız saha üzerinde meydana getireceğimiz modern idman yerinin küşat resmini(resmi açılışını) de yapmak suretiyle sevincimiz artacaktır.

Bunu bize şimdi aramızda bulunan büyüklerimizin yüksek huzurları vadediyor.

Yurttaşlarım, Ege Denizi’nin mavi sularının yaladığı ve enginlerin köpüklü ve manalı dalgalarının çarptığı pek şirin Karşıyakamızın, bu en güzel yerinde buraya çok yaraşacak bir stad yapılması ve gençliğe kucak açması, Türk ulusunun ve Türk gücünün, medeni acunda(dünyada) yapıcılık kudretini tebarrüz ettiren(gösteren) hadiselerin muhakkak ki en canlısıdır.

Aziz gençler, aziz yurttaşlar!

Bu sözlerimi size ve bütün sayın halka arz ediyorum. Ve inanıyorum ki Türk gücünü ve Türk dehasını temsil eden, başımızdaki büyük şefimiz ATATÜRK varken, onu ebediyete kadar sönmeyecek olan varlığı bize yol gösterirken, Türk ulusu harikalar yaratacak ve Türk yurdu en az zamanda bütün medeniyetlerin merkez ve mihrakı(odağı) durumuna gelecektir. Memlekette kuvvetli bir gençlik, sarsılmaz iradeli ve mazbut(sağlam) karakterli bir nesil yaratmak başlıca ereğimizdir(gayemizdir).

Saygılı kardeşlerim, hepimiz Atatürk’ün açtığı yolun yolcularıyız. Bu yol bizi kutluluğa, bayındırlığa, zenginliğe götürüyor. En büyüğümüzden en küçüğümüze kadar, kadın-erkek bizler için onun gösterdiği hedef, bir idealdir.

Söyleyebiliriz ki ülkümüz bizzat Atatürk’tür. Büyük dâhinin, neslimize aşıladığı sonsuz heyecan, Türk ulusuna ve Türk gençliğine karşı zaman zaman verdiği veçhe, bize en büyük ilham kaynağıdır.

Onun açtığı şehrahta(yolda) her müşkülü(zorluğu) kırarak, her maniyi yenerek ilerleyecek ve ereğimize(gayemize) erişeceğiz.

Arkadaşlar, bütün meziyetleri nefsinde toplayan aziz Türk milletinin çocuklarıyız. Ecdadımız Türk şeref ve haysiyetini daha tarih başlarken bütün acuna(dünyaya)tanıtmışlar ve tarihte devirler kapatarak çağlar açmışlar. Tahtlar devirerek ülkeler fethetmişler ve Türk adına saygı gösterilmesini bütün cihana öğretmişlerdir. Damarlarımızda dolaşan kan, asil milletimizin temiz ve bozulmamış kanıdır.

Büyük başkan İnönü ve büyüğümüzün emirlerini yerine getirmekte gösterdiği kiyaset(akıllıca davranış) ve yüksek kabiliyetle değerli bir devlet adamı vasfını kazanmış uluslar arası siyasetinin çok kıymetli tanınmış ve seçilmiş bir uzvu haline gelmiştir.

İsmet İnönü’nün Başvekaletteki on senelik varlıklı mesaisi, yurdumuzu Avrupa memleketleri seviyesine çıkarmış, Türk menabiini(kaynağını) Türk kültürünü, Türk ekonomisini ve Türk’ün mevcudiyetini dünya muvacehesinde(karşısında) bilfiil göstermek şerefine erdirmiştir. Çelik kollu ve demir iradeli bir neslin yetişmesi yalnız Cumhuriyet’e nasip olan mesut bir mazhariyettir.

Ankara Stadı, Türk’ün ve Türk büyüklerinin spora verdikleri önemin çok beliğ(düzgün) bir misalidir.

Büyüklerimizin bu kıymetli yardımlarını, gençliğin de değerleriyle karşılaşmaları ve Türkiye Cumhuriyet’inde kuvvetli bir sporun yer tutması ve dünya muvacehesinde(karşısında) de Türk gücünün en önde yer alması bütün ulusun çok içdemli(samimi) arzusudur.

Türk büyüklerinin memleket sporuna gösterdikleri yardımı, burada sayın huzurunuzda derin bir minnet ve şükranla anmayı borç bilirim. Karşıyaka sahasının temininde büyük yardım ve alakasını gördüğümüz ve kalplerimizde derin bir sempati yaratan halkçı valimiz Fazlı Güleç'le bu hususta candan çalışan ve kendine has bir incelikle yerinde kombinezonlar yaratarak muavenet(yardım) ve müzaheretini(ilgisini) ibzal eden(sergileyen) kıymetli Belediye Reisimiz Behçet Uz'a ve bu sahanın bütün teşkilâtıyla meydana gelmesinde yardımlarını aldığımız ve alacağımız Türk Spor Kurumu Genel Başkanlığı’na ve İzmir Bölgesi'ne, Karşıyakalılar namına minnet ve teşekkürlerimi sunarım.

Sevgili Gençlik, şimdiye kadar Karşıyaka'nın olgun ve sağlam bünyesinde bir eksiklik halinde devam ede gelen sahasızlık, partimizin Karşıyaka gençliğine bu alanı hediyesiyle bugünden itibaren tamamlanmıştır. “At var meydan yok” diyen gençliğe işte, istedikleri gibi geniş, düzgün ve muntazam bir meydan.

Bundan sonraki himmet, ilgi ve çalışmayı kıymetli Karşıyaka gençliği, artık sizden istiyoruz ve bekliyoruz. Yaşasın en büyüğümüz Atatürk. Yaşasın İnönü ve kıymetli arkadaşları. Yaşasın Türk ulusu. Yaşasın Türk gençliği"


PAYLAŞ

Yazara Ait Diğer Makaleler

18.05.2024 Kaf Sin Kaf'ın hâl-i pürmelâli

14.05.2024 Kalbinde Kalmasın Acı Bir Sızı: 1952 Şampiyonluğa Doğru

23.04.2024 Karşıyaka'nın kuruluş öyküsü

15.03.2024 Muharrem Candaş ve Fazlı Arınç Türk Güreşinin Efsane Karşıyakalıları

08.03.2024 Cumhuriyet Dönemi Su Sporları Gururumuz Alparslan, Rasim ve Muhiddin

24.02.2024 Atatürk’ün İzlediği İlk ve Tek Tenis Müsabakası

14.02.2024 Bülent Zeren Unutulmadı / Karşıyakalı Petriçe

25.01.2024 Samim Kocagöz’den Spor Psikolojisi / Suat Gürbüzer ve Bülent Öztosun

12.01.2024 Queen's Park Rangers İzmir'de

29.12.2023 Milli Müdafilerimizden Lap Lap Lütfi

14.12.2023 Cumhuriyetin Muhafızı Karşıyaka / Türkiye Şampiyonu Muhafızgücü İzmir’de

30.11.2023 Atletizm'de Türkiye Şampiyonu: İbrahim Bey

09.11.2023 Kaf Sin Kaf'tan İsmet Paşa'ya Yıldırım İşaretli Telgraf / Bölüm 3

27.10.2023 Kaf Sin Kaf'tan İsmet Paşa'ya Yıldırım İşaretli Telgraf / Bölüm 2

14.10.2023 Kaf Sin Kaf'tan İsmet Paşa'ya Yıldırım İşaretli Telgraf / Bölüm 1

29.09.2023 İstanbulspor İzmir'de

10.09.2023 Bir Efsanenin Ardından: Mustafa Baykara (Bir Baba Hindi)

29.08.2023 Karşıyakamızın İlk Yönetim Kurulu - Son Yönetim Kurulu

14.08.2023 İstanbul'un yüz yıllık hegemonyası! / Refik Osman Top'un ziyaretleri

31.07.2023 Dostluk ve Barış Maçları / Denizciliği Tesis Eden Karşıyakalı: Rifat Bey

16.07.2023 Kaf Sin Kaf’ın Ping Pong Maçı – İlk Hakemlerimiz

27.06.2023 Spor tarihimizde yarım kalan Darüşşafaka maçı -1925

15.06.2023 Bisiklet tarihi / Bucalıların misafirperverliği

18.05.2023 Türkiye Yelken Şampiyonu: Karşıyaka

15.05.2023 Denizciliğin Başkenti: Karşıyaka

23.04.2023 Bilinmeyenle karşılaşmak

15.03.2023 Geçmişe Yolculuk / FB İlk Yurtiçi Seyahatinde Karşıyaka Belediyesi Ziyafet Listesi

24.02.2023 Anadolu’dan Göğe Selam Olsun

31.01.2023 146 Yıldır Spor Sahnesinde Rum Kulüpleri – Ermis/Pera/Beyoğlu

19.12.2022 Bugün 19.12, Dünya Karşıyakalılar Günü

10.11.2022 9 Eylül Kupası'nı Kaf Sin Kaf kazandı

29.10.2022 KAF SİN KAF’ın malül gazisi: Mustafa Cemal Ahmed Umar

09.09.2022 9 Eylül Kutlu Olsun!

30.08.2022 Zafer ve Tayyare Bayramı & Şehid Tayyareci Binbaşı Fazıl Bey

09.07.2022 Ay-Yıldız Meselesi & İsmet Paşa’nın Karşıyaka Spor Kulübü Ziyareti

31.05.2022 Yasaklar ve Kaf Sin Kaf!

19.05.2022 Donanmamızın Şanlı Kruvazörü: Hamidiye; Karşıyaka’ya Hoş Geldiniz

24.04.2022 Zorlu Yolculuk: Midilli – Bölüm 3

09.03.2022 Zorlu Yolculuk: Midilli – Bölüm 2

14.02.2022 Zorlu Yolculuk: Midilli

01.02.2022 İzmir Dayanışmanın Şehri

14.01.2022 Çitlembik ağacı ve Agora

10.01.2022 Bornova'nın ilk Türk kulübü: Bornova Gençler Birliği / KSK Bornova Lokali-1933 / Yamanlar Spor -1937

19.12.2021 Bornova Karşıyakalıdır!

12.11.2021 Kaf Sin Kaf Bisikletçileri

01.11.2021 1 Kasım 1912 - 1 Kasım 2021 Biz Karşıyakalıyız!

13.10.2021 Gazi Paşa’mız Karşıyaka’da – Atatürk’ün Adımlarıyla Karşıyaka

06.09.2021 Yavuz geliyor, Yavuz

22.08.2021 Körfezin ayırdığı biraderler… Karşıyaka Göztepe tarihteki ilk maç

26.07.2021 Konuşan Karşıyaka fotoğrafları - Karesi Mıntıkası Şampiyonu İzmir'de

17.06.2021 KSK tarihinde Macaristan dostluğu ve rekabeti

19.05.2021 İzmir'in ilk deniz müsabakaları-1924

16.04.2021 Karşıyaka İdman Ocağı - Karşıyaka'nın gençleri

07.03.2021 İzmir'in rengi: İtalyan Garibaldi/Spor Alemi Kupası Karşıyaka'nın

13.02.2021 Ay-Yıldızlı şanlı armamızı yurt dışında ilk kez dalgalandıran Karşıyakalı…

13.01.2021 Karşıyaka-Vefa-Altınordu-Muhtelit

19.12.2020 Dünya Karşıyakalılar Günü ve Karşıyaka’nın Konuşan Fotoğrafları:


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

Köşe Yazarları

Anket

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?