ANA SAYFA > Yazarlar > Sevgi Molva > İzmir’in Vizyonu ne olmalı-3

İzmir’in Vizyonu ne olmalı-3

SevgiMolva
Sosyal Medya :
07 Ocak 2019, Pazartesi 17:53
4447 kez okundu

KORKUYORUZ! Bir karabasanın içindeyiz çünkü. Ülkemizin parçalanmasından, ortamı saran terörizmden, işsizlikten, eğitimsizlikten, çocuklarımızın geleceğinden, onları yetiştirememekten korkuyoruz. 185 bin kişi, Türkiye’de “modern” kölelik şartlarında yaşıyormuş. Avrupa’da bu konuda en kötü durumdaki ülkeyiz. Çocuk gelinler ve çocuk işçiler, kadına yönelik şiddet;  sayının bu kadar yükselmesine yol açıyormuş. Son zamanlardaki en büyük rahatsızlıklarımızdan birisi  “ucuz ölümler”. İnsanları köle gibi çalışmaya zorlayıp, boğaz tokluğuna yaşatıp, güvensiz şartlarda, çeşitli iş kazalarında ölmelerine neden olmak. Ne korkunç. Bu ilkel bir kapitalizmden kaynaklanmakta. Bir boşluktayız sanki, bir akıl tıkanması, bir çürüme bu. Ciddi bir güven kaybı yaşıyoruz.

Doğan Kuban Hocamız,”Uygarlık tarihi, İnsana saygı tarihidir” diyor. Sorular oluşuyor tabi düşüncelerimizde. İnsana saygı var mı ülkede? Uygar mıyız? Dünyanın peşinden ancak sürüklenerek gidebiliyoruz. Ne akıl kullanılıyor, ne bilim, ne teknolojide bir üretim var. Esas soru da şu; Ne kadar uygarız?

Ne yapmalı peki? Özgürlük ve bağımsızlık için savaşmak, buna engel olmaya çalışanlara direnmek, iradeli olmak;  en önemli mücadele ilkeleri. Aydın kesim önce kendi arasında uzlaşırsa ve eğitimsiz kitlelere anlaşılır bir dille ulaşırsa, çözüm mümkün. Uzlaşamazsak ve ulaşamazsak,  mücadele çok daha uzun sürecek anlaşılan. Tabi ki “umudumuzu yitirmemek” en büyük kurtarıcı eylem ilkemiz olmalı.

…………………

Önceki yazıya devamla, ülkemizin en yaşanası yeri olan kentimizin, daha sağlıklı gelişmesi için düşünülen eylem ilkemiz ise şu şekilde:

Eylem Çerçevesi

  • 3 Sektör

Yenilikçi Sanayi -  Mevcut ve yeni OSB alanlarının mekânsal organizasyonunun yeniden yapılarak, yaratıcı sektörler ile işbirlikleri kurulmalıdır. Bu alanlarda, nitelikli ve yaratıcı işgücü için uygun iş olanakları sağlandığı durumda İzmir, yaratıcı ve yenilikçi sanayi sektörü ile tasarım sektörlerini buluşturabilecektir. Sanayi bölgelerinin çalışma ve yaşama birlikteliği ile yeniden kurgulanması önemlidir.

Tasarım Sektörü - Kentin gelişiminde yeni bir sektör olarak ön plana çıkan “tasarım sektörü” ön plana alınarak, diğer sektörlerle işbirlikleri kurgulanmalıdır. Tasarım sektörünün, turizm, sanayi, tarım, tekstil gibi diğer sektörlerin de gelişim ivmesini artırması sağlanabilir. Kentteki tasarım kültürünü destekleyen altyapı ve eğitim olanaklarının kurulması için, farklı kurumlarda ortak projeler kurgulanmalıdır.

Temiz Tarım -  Gediz, Bakırçay ve Küçük Menderes Havzası gibi önemli tarım alanlarına sahip tarımsal üretimin, ülke geneline göre daha çeşitli yapıldığı, tarıma dayalı sanayileşmenin yıldız sektör durumunda olduğu ve Türkiye’nin ilk ve en gelişmiş tarım ürünleri borsasının bulunduğu İzmir’de tarım, son yıllarda toprak kirliliği, tarım arazilerinin küçük ve çok parçalı olması, modern tarım tekniklerinin  yeterince kullanılmaması gibi etkenler sonucu büyük bir düşüş göstermiştir. Bu nedenlerle, organik tarıma yönelmeye başlayan İzmir’de, pazarlama ve ticaret sisteminin etkinleştirilmesi, işbirliğinin geliştirilmesi, sürdürülebilir tarım, arazi yönetimi ve kırsal kalkınmaya yönelik kamu ve özel sektör yatırımlarının arttırılması

yoluyla, küresel sürdürülebilir tarımsal üretime önem verilmesi gerekmektedir. Tarıma yönelik eğitim ve araştırmalara da ağırlık verilmelidir.

 

  • 3 program

 

İşbirliği - Ulusal ve uluslararası ticaret kapasitesi, İzmir’in iş kültürü ve becerisini göstermektedir. Özellikle uluslararası sermayenin kente çekilmesi, kentsel kalite

ve yaşam kalitesinin artırılması için sektörel işbirliklerine ihtiyaç vardır.

Girişimcilik & Yeni Fırsatlar - Kaynak çeşitliliğine bağlı olarak çok sektörlü bir yapıya sahip olan İzmir’de gelişme potansiyeli yüksek olan sektörleri ve yatırım alanları belirlenmelidir. Girişimciliğin geliştirilmesi, girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması, teknoloji geliştirme amaçlı girişimciliğin özendirilmesi, kırsal kesim ve az gelişmiş bölgelerde girişimciliğin teşvik edilmesi ile girişimcilerin finansmana erişim olanakları geliştirilmelidir.

Yaratıcılık & Sosyal Sermaye – İzmir; Akdenizli bir kent olarak kaliteli bir yaşam tarzı ve yeniliklere açık kültürel yapısıyla öne çıkmakta, sosyal sermaye bakımından da Türkiye’deki en gelişmiş bölge olarak görülmektedir. Ortalamanın üzerinde eğitime sahip donanımlı bir insan kaynağı bulunmaktadır. Kentsel nüfus yoğunluğunun fazla olması, sağlıklı kentleşme, toplum sağlığı, ulaştırma gibi hizmetlerin yeterince sağlanamamasına yol açmıştır. Kaliteli eğitime erişimin yaygınlaştırılması, eğitim sisteminin modernizasyonu, eğitimin niteliğinin geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması İzmir’in demografik fırsattan yararlanabilmesi için ön şarttır. Yüksek yaşam kalitesi için sağlık hizmetlerine erişimde bölge içi dengesizlikler azalmalı, kaliteli kentsel yaşam ve sürdürülebilir çevre için çalışmalar daha çok yapılmalıdır. Ayrıca, toplumda sivil topluma dâhil olma bilincinin yükseltilmesi ve gönüllülüğü teşvik etmeye yönelik stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Sürecek………

 

(*) İzmir iline ait çalışmalar,”Kentsel Strateji’ tarafından geliştirilen kapsam ve içerik çerçevesinde  A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp ’in Stüdyo 33’te verdiği eğitimler sonucunda, Ezgi Madran tarafından hazırlanmıştır.


PAYLAŞ

Yazara Ait Diğer Makaleler

18.05.2023 19 Mayıs

24.02.2023 Hüzün

30.12.2022 2023

29.06.2022 Anları yaşamak

24.04.2022 Umut

06.03.2022 Kadınlar

13.02.2022 Haklarımız

31.01.2022 Selam olsun

26.12.2021 Bir tohum yeşeriyorsa

11.11.2021 Kayıplarımız

19.05.2021 Şu an ya da hiçbir zaman

23.04.2021 Akıl ve düşünce

09.03.2021 8 Mart

14.02.2021 5 Sorun

30.12.2020 Umut da umut

30.11.2020 Yüzleşme

29.10.2020 Günden kalanlar

09.09.2020 Bilgi çağı

29.08.2020 30 Ağustos Zafer Bayramımız

30.07.2020 İstanbul Sözleşmesi

30.06.2020 Nefes alamıyoruz!

19.05.2020 Sorumluluk

23.04.2020 Yeniden başlamak

03.03.2020 Kadınlar

31.01.2020 Başarı

30.10.2019 Yaşamak

09.09.2019 Zorba

30.07.2019 Can Yücel "Şiir insan"

23.04.2019 İnsan mıyız, değil miyiz? İşte bütün mesele bu

08.03.2019 Biz; Her birimiz İzmir’iz

21.01.2019 Vizyon ve başkan

07.01.2019 Yılbaşı

07.01.2019 Sosyal Demokrat Belediyeler

07.01.2019 Eğitim ve düşünme

07.01.2019 Sanat

07.01.2019 Seçim

07.01.2019 Kadın

07.01.2019 Yapay zeka

07.01.2019 Bir yılı daha devirdik

07.01.2019 Demokrasi ve Cumhuriyet

07.01.2019 ''Ahlak'' kavramı

07.01.2019 Cumhuriyet kadını

07.01.2019 Uygarlık

07.01.2019 Sanat

07.01.2019 Kitap üzerine...

07.01.2019 Canımı yakma

07.01.2019 Sevgi üzerine

07.01.2019 Mutluluk üzerine

07.01.2019 Yavaş intihar

07.01.2019 Gidiyor

07.01.2019 Cumhuriyet!..

07.01.2019 Barış Barış Barış

07.01.2019 Kaos

07.01.2019 Yaşanabilir kentler...

07.01.2019 Büyük insanlık

07.01.2019 Kent ve Dönüşüm - çözüm

07.01.2019 Kent ve dönüşüm

07.01.2019 62'den tavşan yapardık...

07.01.2019 Seçim

07.01.2019 Direniş!..

07.01.2019 Hep beraber

07.01.2019 İzmir'in vizyonu ne olmalı -4-

07.01.2019 İzmir'in vizyonu ne olmalı -2-

07.01.2019 İZMİR’in VİZYON PLANI

07.01.2019 Seçim...

07.01.2019 Doğrusu...

07.01.2019 ZOR!

07.01.2019 NE OLUYOR?

07.01.2019 ENGELLERİ KALDIRMAK (ENGELSİZ MİMARLIK)

07.01.2019 NEREYE ARKADAŞ?..

07.01.2019 KARŞIYAKA BULUŞMASI

07.01.2019 SİMGE KENT

07.01.2019 30 AĞUSTOS 1922

07.01.2019 HAYDİ!..

07.01.2019 ''AKLA ZARAR''

07.01.2019 ŞU SON GÜNLERDE...

07.01.2019 KARŞIYAKA'DAN BALKANLAR'A BİR "MERHABA"

07.01.2019 ZAMAN DARALIYOR

07.01.2019 GÜVENLİĞİMİZ

07.01.2019 POLİTİKA

07.01.2019 CİNSİYET EŞİTLİĞİ

07.01.2019 BİLİM ve AKIL

07.01.2019 ULAŞIM

07.01.2019 BARIŞ

07.01.2019 DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

07.01.2019 EXPO (Dünya Sergisi)

07.01.2019 AYAK İZİ

07.01.2019 EN YAKIN CENNET...

07.01.2019 SÖZ KONUSU KARŞIYAKA İSE...

07.01.2019 MAYIS ÇIĞLIĞI

07.01.2019 DOĞRU, YANLIŞ


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

Anket

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?