ANA SAYFA > Yazarlar > Atila İnce > Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri - 2

Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri - 2

Atilaİnce
Sosyal Medya :
06 Ağustos 2020, Perşembe 20:30
725 kez okundu

Mühendislik mesleğini iki bölümde ele aldım. Birincisi; mühendislik mesleğinin gerektirdiği kişisel özellikleri, ikincisi; mesleğin tanımı, kontenjanı, baraj puanı, mesleğin uğraş alanı ve iş imkanlarını tanıtmaya çalışacağım.

Mühendislik ve Mimarlık Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler

1. Akılcı ve Rasyonel Olma

Meslek, uzun yıllar denenmiş, uygulanmış, hesaplamaları yapılmış bilimsel bilgi temelinde icra edilmekte. Mühendislik bilimi, zihinsel süreçlerin işe karıştığı ve yoğun kullanıldığı bir meslektir. Doğanın ve maddenin gerçekliği üzerine kuruludur. Akıl yoluyla ve bilimsel bilgiler kullanarak mühendislik mesleği yürütülmekte.

2. Analitik Düşünebilme

Bir sorunu genelden özele doğru ayrıştırarak, derinlemesine ilerleyerek, sorunların ard tarafına görerek ve parçalardan yola çıkarak genele ulaşabilme becerisidir. Analitik düşünme becerisi olan kişiler, karmaşık ve kompleks bir sorunu özgün çözümler üretir. Analitik düşünme, çözüm odaklı ve sürekli gelişimden yana olmayı gerektirir.

3. Görsel Algı becerisi

Uzaydaki nesneleri ışık, gölge, uzaklık, sertlik gibi özelliklere göre uzamsal akıl yürütme becerisini kullanarak çevreyi yorumlayabilme yeteneğidir. El-göz koordinasyon becerisi gerektirir. Cisim ve nesneleri doğru algılama ve zihnimizdeki görsel imgeyi uzay boşluğuna oturtabilmektir. Nesneleri ve zihnimizdeki görsel şemaları istenilen şekil ve ebatta tasarlama becerisidir.

4. İnsan İlişkileri Becerisi

İnsanların istek ve beklentilerini doğru anlama ve çağın gereklerine uygun çözümler üretebilme. Ekip içinde uyumlu çalışma ve işbirliğine girebilme. Süreç hakkında ekibe ve yetkililere doğru bilgiler aktarabilme. Başkalarının gözünde dünyayı görebilme ve sorunlarına saygılı olma etkili ve verimli insan ilişkileri için gereklidir.

5. Gelişmeye ve Değişmeye Açık Olma

Teknolojik gelişmelere ve değişimlere açık olmak gerekir. Mesleki gelişmeleri yakından takip ederek deneyime dönüştürülmeli. Her şey değişiyor ve gelişiyor. Bu değişimlere ayak uydurmak ve şartların gereğini yerine getirmek gerekir. Değişime direnmek değil, değişimi kabullenerek fırsata dönüştürmek gerekir.

6. Sorumluluk Sahibi Olma

Bir insan üstlendiği görevleri üstün gayret ve çaba içinde sürdürebilme. Önüne çıkan engel ve zorluklarda yapması gereken işleri yapabilmeli. İşini ve mesleğini sahiplenebilmeli. Bir işi cesaret, azim ve kararlılık içinde sürdürebilmek gerekir.

7. Güçlü Karar Verebilme

Karar verme bir işin kalbidir. Bir işe başlarken, o işin çözümü için irade ortaya koyma, harekete geçme ve işe girişme çözümünün ilk basamağını oluşturur. Sağlıklı kararlar her zaman başarı getirir. Karar vermek, hedefe giden yolun başıdır. Bir sorunun çözümünde öncelikle sorunu tanımak, bilgileri toplamak, strateji belirlemek ve ekip oluşturmak gibi eylemsel durumlar karar vermekle olur. Güçlü ve zayıf yönleri düşünerek, doğru, işlevsel ve yaratıcı kararlar her zaman sistemi geliştirir. 

8. Karmaşık Sorunları Çözebilme

Karmaşık ve birbirine girmiş sorunlarda, çok yönlü bakabilme ve farklı seçeneklerle sorunlara yaklaşabilmek gerekir. Bütünün geneline bakabilme, bütün parça ilişkisi ile parçalar arası ilişkileri kavramak çözüm üretebilmek için gerekli düşünsel faaliyettir. Olay ve olguları organize etme ve doğru hedefe yöneltebilme karmaşıklığı gideren önemli bir beceridir.

9. Yönetme Becerisi

Madde ve insan kaynağını en etkili ve verimli bir şekilde, beklenen hedefe doğru yöneltmek. Karar verme, planlama, uygulama, organize etme, değerlendirme gibi yönetim süreçlerini etkili bir şekilde kullanmak. Sorunu doğru algılama ve çözüm için en doğru çözümler üretebilme. Madde kaynaklarını ekonomik ve işlevsel kullanabilme. İnsan kaynağını, bir sorunun çözümünde doğru yönetme. İnsan kaynağının ihtiyaç ve beklentilerini karşılama ve insan topluluğunu uyumlu bir şekilde bir arada tutabilme.

10. Yaratıcı Olma

Her sonunun bilinen bir çözümü vardır. Ancak bazı çözümler daha ekonomik ve sistemi geliştiricidir. Bu da sorunu çözen kişiye fark yaratır. Olaylara ve olgulara farklı açılardan bakabilme ve özgün çözümler üretebilmek gerekir. Başka açılardan bakabilmek, görünmeyen yüzü görme, yılmadan ve bıkmadan çözüm arayışından olmak yaratıcılık gerektirir. Yaratıcı bireyler, tekrardan kaçınır, risk alarak yeni tasarımlar peşinde olur.

11. Etik Davranma

Her mesleğin kendine özgü ilke ve kuralları vardır. Mesleğin bütünlüğünün ve özgünlüğünün korunması gerekir. Etik ilkeler; meslek insanının ilişkilerini, doğru ve yanlış uygulamaları, davranış durumlarını belirleyen kurallardır. Mesleki ilkeler, mesleki standartı, mesleğin korunması ve geliştirilmesi yönünde önemli kriterlerdir. Her meslek insanı, meslek etiğine uymak zorundadır.

12. Medya Okuryazarlığı

Günümüzde elektronik iletişimin yoğun olduğu bir dönem. İletişim ve bilgi alışverişi temel olmak üzere planlama, tasarlama, harekete geçme, raporlama gibi çalışmalarda elektronik iletişim aygıtları çok yoğun kullanılmakta. İletişim teknolojisini bilmek, meslekte başarılı olmanın temel şartlarından bir haline geldi.

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakülteleri, 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarıdır. 71.244 kontenjanı var. Sayısal Puan türünden öğrenci alıyor. En düşük (Orman, Ziraat, Su Ürünleri, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Fakülteleri hariç; Gıda Mühendisliği dâhil) en düşük 300 bininci aday yerleşecek.

Mühendislik eğitimi 4 yıldır. Mezunlar “Mühendis” unvanı alır. Devlette çalışma zorunluluğu yoktur. Mühendislik Fakültesi, Tıp ve Hukuk Fakülteleri gibi tek bir program üzerinden eğitim yapmaz. Çok çeşitli mühendislik programları vardır. Bunlar; Endüstri, Makine, İnşaat, Elektrik, Bilgisayar, Mekatronik, Harita, Jeofizik, Maden, Jeoloji, Tekstil, Gıda, Jeoloji gibi belli başlı programlar.

Mühendisler, Kamu kurumlarında, özel sektörde ve kendi iş yerlerini kurarak mesleklerini icra etmekteler. Bu kurumlarda, mühendislik mesleğinin çalışma alanında yöneticilikte yapmaktalar.

Endüstri Mühendisliği; Sanayi ve endüstri alanında danışmanlık, planlama, işletme, yönetim işlerini yürüten mühendislik alanıdır. Mühendislik fakültelerinin en yüksek puanla öğrenci alan bölümüdür.

Endüstri mühendisleri, üretim sektörünün ham maddenin temininden, taşınmasından, işlenmesinden, depolanmasından, pazarlamasından sorumlu ve bu işleri yöneten meslek insanıdır. Ayrıca bir işletmenin kurulumu, makinelerin yerleştirilmesi, işletmenin verimliliği gibi çalışmaları yürütür.

Endüstri mühendisliği iş alanı; Üniversitede akademisyenlik, kamu kurumlarında (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı) Belediyeler, özel sektör (Otomotiv, Bankacılık, Hızlı tüketim malları üretim sektörü, Yazılım ve Bilişim) danışmanlık, eğitim, taşıma, mağaza, ulaştırma gibi sektörlerde iş imkanı vardır.

Makine Mühendisliği; Fizik kanunları ve malzeme teknolojilerinin bilimsel bilgilerini kullanarak mekanik sistemlerin tasarımı, projelendirilmesi, imalatı ve bakımı işlerini yürüten mühendislik dalıdır.

Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş alanda faaliyet gösteren mühendislik alanıdır. Hemen hemen her sektörde iş imkanı vardır. Tasarlama, üretim, kontrol gerektiren tüm sektörlerde makine mühendislerine görev düşmektedir.

Özellikle otomasyon sektörünün en çok aranan mühendislik alanıdır. Otomobil fabrikaları, her türlü makine teçhizat fabrikaları ana iş alanlardır. Makinelerin üretim öncesindeki tasarım ve modelleme çalışmalarında makine mühendislerine büyük iş düşmektedir. Konut inşaatının kalorifer ve su tesisatının plan ve projesini makine mühendisi yapar. Evimize doğal gaz temin eden gaz şirketi makine mühendisi çalıştırmak zorundadır. Makine mühendisinin onayı olmadan doğalgaz borusu döşenen eve doğalgaz bağlantısı yapılmaz. Bir boya fabrikasını düşünün, makine mühendisiyle ne işi var? Bu fabrikada makine mühendisi çalıştırmak durumundadır. Makinelerin temin edilmesi, iş yerine monte edilmesi, sağlıklı bir şekilde çalışması, kontrol edilmesi, bakım ve arızası için makine mühendisine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Makine mühendisliği iş alanı; Üniversitede akademisyenlik, kamu kurumlarında (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Belediyeler), Özel sektörün (sanayi ve endüstri) imalat ve üretim alanlarındaki fabrika, imalathane gibi yerler ile özel sektörün (inşaat-yapı) konut, yol, kavşak, köprü, baraj, tünel yapımında, kendi kurdukları mühendislik bürolarında plan ve proje çizim gibi alanlarda iş imkanı vardır.

İnşaat Mühendisliği; Malzemeyi tekniğine uygun ve bilimsel yöntemlerle bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesi işini yapan temel mühendislik dalıdır.

Konut, köprü, yol, kavşak, viyadük, tünel, baraj gibi yapı sistemlerinin projelendirilmesi, planı, hesaplanması, uygulanması, kontrolü gibi süreçlerde aktif olarak görevalır ve bu işleri yürüten bir mühendislik dalıdır.

İnşaat mühendisliği iş alanı; Üniversitelerde akademisyenlik, kamu kurumlarında (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Belediyeler), Özel sektörde (konut, yol, kavşak, köprü, baraj, tünel yapımında), kendi kurdukları mühendislik bürolarında inşaat plan ve proje çizim işleri, yapı denetim şirketlerinde, Bankalarda gayrimenkul değerlendirme uzmanı, sanayi ve endüstri üretim işyerlerinde, plan-proje-yapı sektöründe yönetici (saha mühendisi, kısım şefi, bölüm şefi), konut yapımı gibi alanlarda iş imkanı vardır.

Elektrik Mühendisliği; Elektrik enerjisinin projelendirilmesi, tasarımı, üretim, dağıtımı, enerjinin korunması, kontrolü ve ekonomisi gibi işleri yürüten mühendislik dalıdır.

Aydınlatma ve enerji tesisatı olan tüm yapılarda elektrik mühendisi plan ve projesi sürecinde yer alır. Konut inşaatının aydınlatma projesi elektrik mühendisleri tarafından plan projesi oluşturulur. Konut projesine elektrik mühendisinin yetkisi olmadan proje onaylanmaz.

Elektrik mühendisi iş alanı; Üniversitede akademisyenlik, kamu kurumlarında (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Belediyeler), Özel sektörün (hidroelektrik santraller, rüzgar santralleri, güneş enerjisi santralleri) üretim alanlarındaki enerji sektöründe, konut, yol, kavşak, köprü, baraj, tünel yapımında enerji gerektiren kısımlarında, kendi kurdukları mühendislik bürolarında plan ve proje çizim gibi alanlarda iş imkanı vardır.

Bilgisayar Mühendisliği; Bilgisayar sistemleri yazılım tasarımı, bilgisayar ağları, programlama, yazılım uygulamaları, donanım, ekipmanların geliştirilmesi ve yönetimi alanında mühendislik alanıdır.

Yeni bir mühendislik alanıdır. 20. yüzyılda doğmuştur. Bilgisayarın icadı ve bilişim sistemlere olan ihtiyaç ile birlikte ortaya çıkmıştır. Makine mühendisleri gibi her sektörde iş imkanı var. Ancak her sektörde geniş istihdam yerine daha az istihdam imkanı vardır. Çünkü, Bilgisayar mühendisleri bir makine veya teçhizatın otomasyon ve dijital kısmında sürecin içindedir.

Bilgisayar mühendisi iş alanı; Üniversitede akademisyenlik, kamu kurumlarında (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Belediyeler), Özel sektörün yazılım, bilişim, donanım, otomasyon, dijital sistem gerektiren alanlarda bilgisayar mühendisine ihtiyaç vardır. Adli bilişim sektöründe, Biyometri (insanların yüz, parmak ve retina karakterleri taranarak bilgisayar ortamına aktarılması), bulanık mantık, bulut bilişim, büyük data, canlandırma animasyonu gibi alanlarda yeni iş imkanları sunulmaktadır. Kendi iş yerini kurarak, yazılım, donanım, kurulum ve danışmanlık hizmetleri, akıllı konut yapımı gibi işlerde iş imkanı vardır.

Mekatronik Mühendisliği; Sanayi ve endüstride makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar sistemlerini bir araya getiren ve sistemleri uyumlu bir şekilde tasarlayan ve çalışmasını sağlayan bir mühendislik alanıdır.

Makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin karması bir mühendislik alanıdır. Dünyada yeni bir meslek alanıdır. 21. Yüzyılın mesleği veya iş alanı diyebiliriz. Kamuda iş imkanı çok kısıtlıdır. Özel sektörde iş alanı vardır. Otomobil mekanik ve yürüyen kısımlarını makine mühendisi tasarlar, hız göstergesini bilgisayar mühendisi tasarlar, mekatronik mühendisi ise, arabanın hızı ile hız göstergesi arasındaki bağlantıyı kuran ve tasarlayan kişidir. Fabrikanın içinde bir makine mühendisi gibi iş önlüğünü takım makineleri denetlemez ve kontrol etmez. Arka planda tasarlama işlerini yürütür.

Mekatronik Mühendisliği iş alanı; Özel sektörde makine, elektrik ve bilgisayar gerektiren her türlü sistemleri üreten endüstri alanlarında tasarlama, sistem oluşturma, geliştirme faaliyeti gerektiren bölümlerde iş yapar. Makine, otomasyon ve dijital üretim sektöründe iş imkanı vardır.

Çevre Mühendisliği; Kentleşmenin getirdiği sorunlar, insan nüfusunun artan kentleşme ihtiyaçları, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürüten bir mühendislik alanıdır.

20. Yüzyılın sonlarında ortaya çıkan mühendislik alanıdır. Diğer mühendislik çalışmaları, doğanın tüketilmesi yönünde faaliyet gösterirken, çevre mühendisliği doğanın korunması ve geliştirilmesi yönünde faaliyet gösterir.

Çevre Mühendisliği iş alanı; Üniversitede akademisyenlik, kamu kurumlarında (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı) Belediyeler, özel sektörde sanayi ve endüstri faaliyet alanının atıkların toplanması, sağlıklı bir şekilde imha edilmesi gibi çalışmaları yürütür. Özel şirketlere danışmanlık ve denetim hizmetleri sunar. Kendi iş yerini kurarak kişi ve kurumlara hizmet sunar. Bu sektörlerde iş imkanı vardır.

Harita Mühendisliği: Yeryüzünün teknolojik araçlarla ölçülmesi elde edilen verileri hesaplama, çözümleme ve görselleştirme işlemlerini değerlendirerek harita şekline dönüştüren mühendislik dalıdır.

Yeryüzündeki hareketlerin izlenmesinde, köprü yapımlarında, karayolu yapımlarında, baraj yapımlarında, tünelli ulaşımlarda, demiryollarında, araç takip sistemlerinde, uydu görüntüleriyle veri toplamada, restorasyon faaliyetlerinde, topoğrafik ve tematik haritaların yapımında, yerleşim yeri düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalarında, kadastro çalışmalarında, imar çalışmalarında, kamulaştırma çalışmalarında, gayrimenkul değerleme çalışmalarında faaliyet gösterirler.

Harita Mühendisliği iş alanı; Üniversitede akademisyenlik, kamu kurumlarında (Çevre ve şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Belediyelerde ve özel ofis bürolarda (düzenleme, planlama, hesaplama ve çözümleme çalışmaları gerektiren mesleki çalışmalar) iş imkanı bulunmaktadır.             

Jeofizik mühendisliği: Yerküredeki maden, mineral, petrol, doğalgaz, su gibi yer altı kaynakların araştırılması, konut ve her türlü yapılan zeminlerinin araştırılmasını bilimsel yöntemlerle yapan bir mühendislik dalıdır.

Jeofizik Mühendisleri, elektronik aletler kullanarak çeşitli ölçüler alır. Bunları matematik ve fizik teoremlerine göre yazılan programlarla değerlendirir ve yer altı görüntülerini (röntgenini) çıkarır. Jeofizik Mühendisleri ‘yer’ in doktorlarıdır. Heyelan araştırmaları, çevre jeofiziği, arkeojeofizik, Sismoloji (deprembilim) ve yer içi fiziği araştırmaları, petrol, gaz, jeotermal, maden ve kömür aramaları, yapı jeofiziği, karstik boşluklar, baraj yeri seçimi ve baraj sızıntıları, karayolu, demiryolu, havaalanı zemin özelliklerinin araştırmaları çalışmalarını yürütür.

Jeofizik Mühendisliği iş alanı: Üniversitede akademisyenlik, kamu kurumlarında (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Maden Tetkik Arama, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri, Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank Genel Müdürlüğü, Elektrik İşleri Etüd idaresi) Büyükşehir Belediyeleri, Yabancı Petrol Şirketleri, Özel Maden Şirketleri, Sondaj ve Geoteknik Şirketleri, İnşaat Şirketleri ve Danışmanlık gibi özel şirketlerde iş imkanı bulunmaktadır.

Maden Mühendisliği: Yerkabuğunda bulunan madenlerin yeryüzüne en ekonomik ve en kolay şekilde çıkarılıp, endüstrinin kullanımına bilimsel yöntemlerle en uygun hale getiren mühendislik alanıdır. Mesleğin gerektirdiği özellikler karar verme ve kararlılıkla içinde mesleği icra etmektir. Maden mühendisi, bir ocakta “Daimî Nezaretçi” oluyor. Maden sahasının sorumluluğu, maden mühendisindedir.

İnsanlık tarihinin en eski mesleğidir. Bunu tarih çağların adından biliyoruz, ilk çağların adları maden adlarıdır. Maden Mühendisliği, şantiye ortamlarında ve şantiyede kalınmalı bir meslektir. Maden işletmelerinde, madencilik mesleğinin en donanımlı çalışanı maden mühendisidir. Maden mühendisi, üniversite eğitiminden aldığı bilgi, beceri ve donanım ile şantiye ortamında körelmeden, elde ettiği deneyimlerle mesleğin ilk 4-5 yılında kendini geliştirme imkanına sahip olabilir. Önceleri, 28 üniversitede olan bu bölüm son dönemlerde giderek azalmıştır. Şu anda 17 üniversitede vardır. Bu bölüme tercihinin ilk 3 sıralamasında yerleşenlerde devletin özel bir bursu vardır.

Maden Mühendisliği iş alanı; Üniversitede akademisyenlik, kamu kurumlarında (Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Su İşleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Maden Tetkik Arama (MTA), Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), ETİ Maden) Belediyeler, kendi ofisini açıp Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik adı altında maden danışmanlık, maden firmasına daimî nezaretçi işleri, tünel yapımı işlerinde teknik personel gibi iş alanları vardır.

Jeoloji Mühendisliği: Yer kabuğunun oluşumunu, evrelerini günümüze kadarki değişimini, yüzeyinin ve yeraltının bugünkü durumunu, yeryüzündeki her türlü mühendislik yapısının yer seçimine ve yerleşim alanlarını inceleyen bir mühendislik alanıdır. Yerkabuğu üzerinde yapılan her türlü çalışmaları belgeleyip rapor hazırlayan ve üzerinde yapılacak çalışmaya onay verir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle doğal afetler, madenler, sıcak ve soğuk su kaynakları, bulunmasında, arazinin yapısını hakkındaki gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler. Ülkemizde 35’den fazla üniversitede jeoloji mühendisliği bölümü vardır.

Jeoloji Mühendisliği iş alanı; Üniversitelerde akademisyenlik, kamu kurumları, (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TOKİ, MTA, TPAO, DSİ, TKİ, BOTAŞ, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Afet İşleri, Yapı İşleri, İLBANK A.Ş., Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlükleri) Belediyeler, İl Özel İdareler, özel sektörde madencilik, çimento ve inşaat sektöründeki şirketler..

Tekstil Mühendisliği: Tekstil hammadde temini, tasarlanması, üretimi, giysi teknolojisinin yönetmek, ürünlerin kalite kontrol ve satışa sunulması sürecine kadar olan çalışmaları yöneten mühendislik alanıdır. 

Ülkemizde tekstil üretimi ve ihracatı yüksektir. Tekstil hammaddesi üreten bir ülkeyiz. Daha çok büyük şehirlerde iş imkanı olan bir meslektir. Özel sektörde iş imkanı vardır.

Tekstil Mühendisliği iş alanı; Üniversitede akademisyenlik ve özel sektörde tekstil ve kumaş fabrikalarında ve işletmelerinde iş imkanı vardır.

Gıda Mühendisliği: Gıdaların sağlıklı bir şekilde üretilmesi, paketlenmesi ve dağıtılması süreçlerini bilimsel temeller üzerine yürüten iş alanıdır. Sürekli gelişme içinde olan bir meslektir. Atık gıdaların kullanışlı hale dönüşüm sürecini yönetir.

Gıda Mühendisliği iş alanı; Üniversitede akademisyenlik, kamu kurumlarında (Tarım ve orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Belediyelerde, gümrüklerde, özel sektör (Gıda üretim, paketleme, satış, dönüşüm gibi işler yapan tüm sektörler), Danışmanlık, kalite kontrol gibi özel şirketlere bazı hizmetler yürütmektedir. Gıda işi ile uğraşan sektörler Gıda Mühendisi çalıştırmak zorundadır.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık fakülteleri, 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarıdır. En düşük 250 bininci aday yerleşecek. Estetik duygu ve görsel algının daha çok kullanıldığı alandır. Yaratıcı zeka gerektirir. Bir nesneyi ve imgeyi zihnimizde yeniden inşa etme gerektirir

Mimarlık: 4 yıllık eğitimden sonra mezunlar “Mimar” unvanı alırlar. Mimarlık bölümleri genellikle mühendislik bölümlerinden daha yüksek puanla öğrenci alır.

Mimar; İnsanların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yaşamsal konforu, estetiği, yaşanabilirlik kriterlerine göre yapılar tasarlamak.

Mimarlık iş alanları: Üniversitede akademisyenlik, kamu kurumlarında (Çevre ve şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) Belediyelerde ve özel ofis bürolarda (tasarlama, estetik ve kullanışlılık durumlarına göre çalışmalar yürütmek) iş imkanı bulunmaktadır.             

İç Mimarlık: 4 yıllık eğitimden sonra mezunlar “İç Mimar” unvanı alırlar. İç mimarlık bölümleri genellikle mühendislik bölümleriyle eşdeğer yada daha yüksek puanla öğrenci alır. Estetik duygu ve görsel algı yetenek gerektirir. Ayrıntıyı çok iyi görmeleri gerekir. Yaratıcılık gerektirir.

İç mimar, İnsanların yaşamsal tercihleri ve konforları doğrultusunda mekânsal tasarımı, renk, aydınlatma, kullanım, dekoratif öğeler gibi mekânsal iç özellikleri işlevsel, güvenlikli ve estetik tasarımlar ortaya koyarak düzenlemeler yapan mimarlık dalıdır.

İç mimarların İş alanı: Üniversitelerde akademisyenlik, kamuda iş imkanları çok kısıtlı ya da yok denecek kadar azdır. Daha çok ofis ve bürolarda çalışmalarını yürütürler. İnsanlardan gelen talebe göre iş üretirler.

Endüstriyel Tasarım: 4 yıllık eğitimden sonra mezunlar “Endüstriyel Tasarımcı” unvanı alırlar. Ayrıntıyı görebilme, görsel yetenek, sentez yapabilme, yaratıcılık gibi beceriler gerektirir. İnsan yaşamı ve ihtiyaçlarıyla kolay empati kurabilme becerisi gerektirir.

Endüstriyel Tasarımcı, Bir ürünü, insanların duyularıyla algıladığı, yaşamsal kolaylıkları ve estetik duygularına karşılık gelecek düzeyde çizgi, şekil, renk, biçim gibi esneklik ve süsleme unsurlarını ortaya koyan mimarlık alanıdır.

Endüstriyel Tasarımcıların iş alanı: Üniversitelerde akademisyenlik, kamuda iş imkanı yoktur. Daha çok ofis ve büro şeklinde mekanlarda çalışmalarını yürütürler. İnsanlardan gelen talebe göre çalışma yürütürler.

Peyzaj Mimarlığı: 4 yıllık eğitimden sonra mezunlar “Peyzaj Mimarı” unvanı alırlar. Yaratıcılık, görsel yetenek, birleştirebilme, estetik gibi duyguların yüksek olması gerekir.

Peyzaj mimarı; Tesisler, parklar, yapıların çevresi, kent estetiği gerektiren ortamlar, eğlence yerleri, özel mülk, kampüs gibi insanların yaşamlarını geçirdiği yerleri estetik açıdan tasarlamak ve düzenleme çalışmalarını yürüten mimarlık dalıdır. Şehirlerde kaldırımlar, yollar, bina önleri gibi kent estetiği gerektiren yerleri düzenler ve kullanışlı hale getirir.

Peyzaj Mimarı İş alanı: Üniversitelerde akademisyenlik, kamu kurumlarında (Çevre ve şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) Belediyelerde, özel ofis ve bürolarda talebe göre düzenleme ve tasarlama çalışma alanlarım olarak iş imkanı vardır.           

Şehir ve Bölge Planlaması: 4 yıllık eğitimden sonra mezunlar “Şehir Plancısı” unvanı alırlar. Bireyde yaratıcılık, görsel algı, estetik gibi duyguların yüksek olması gerekir.

Şehir plancısı; Kentsel yerleşim alanlarını insan ihtiyaçları ve çağın gerektirdiği koşullarda açık alan ve yer altı düzenleme çalışmalarını yürüten bir meslek alnıdır. Kentsel tasarım ve planlama çalışmaları yapar.

Şehir Plancısı iş alanı: Üniversitelerde akademisyenlik, kamu kurumlarında (Çevre ve şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı) Belediyelerde, özel ofis ve bürolarda talebe göre düzenleme ve tasarlama çalışma alanları olarak iş imkanı vardır.       

Mühendislik ve mimarlık alanında tercih yapacak adaylara başarılar diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.    

İleti geçmişini gizle


PAYLAŞ

Yazara Ait Diğer Makaleler


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

Anket

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?