ANA SAYFA > Yazarlar > İsa Gürler (Karşıyaka Müftüsü) > Tarih boyunca din istismarı

Tarih boyunca din istismarı

İsa Gürler      (Karşıyaka Müftüsü)
Sosyal Medya :
15 Temmuz 2023, Cumartesi 14:20
1019 kez okundu

İslam’ın gönderiliş gayesi, yeryüzünde kula kulluğu önleyip bütün insanlığı Allah önünde aynı konumda eşit haklara sahip kılmaktır. Bütün Peygamberler, insanlığa bu temel öğretiyi bildirmiştir. Fakat ehli kitaptan birileri çıkıp dini tahrif ve istismar ederek on yıllar sonra Hz. İsa’ya tanrısallık atfetmiştir. Ona atfedilen tanrısallık, kiliseye ve oraya mensup din adamlarına geçmiştir. Tanrı adına konuşup hüküm veren bu din adamları, doğal olarak saçmalamış, bunun ötesinde zalim krallarla işbirliği yaparak insanları zulümden zulüme sürüklemişler. Kendileri gibi düşünmeyeni aforoz etmekten, hatta öldürmekten çekinmemişler. Bu yolla milyonlarca insan hunharca öldürülmüş. Kendi öğretileriyle uyuşmadığı gerekçesiyle bilim ve fikir insanları Engizisyon mahkemelerinde yok edilmiş. Mesela; “Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı’yı kullanırlar” diyen İtalyan filozof ve gök bilimci Giordano Bruno, teslis inancını reddettiği, dünyanın ve diğer gezegenlerin güneşin etrafında döndüğünü, güneş sisteminden başka sistemlerin de evrende olduğunu söylediği için kilisenin Engizisyon mahkemesinde yargılanmış ve diri diri yakılarak idam edilmiştir. Gözlemsel astronominin ve modern fiziğin babası denilen bilim insanı Galile, Engizisyon Mahkemesince müebbet hapse mahkum edilmiştir. Engizisyon mahkemelerince uygulanan işkencelerde 43 bin kişi ölmüş, 32 bin kişi yakılarak idam edilmiş, mağdurların sayısı 5 milyona ulaşmıştır. Orta çağ boyunca kilisenin elinde din, gönderiliş gayesinin aksine, din ve vicdan hürriyetinin, ilmin ve araştırmanın önündeki en büyük engeli oluşturmuştur. Astronomi, tıp, coğrafya ve benzeri ilimlerin gelişerek Batı medeniyetinin yükselmesi toplumun kilisenin baskısından kurtulması sonucunda gerçekleşmiştir.

Ayrıca, adeta dünyevi bir baskı kurumuna dönüşmüş, ticari şirket haline bürünmüş olan kilise ve buraya mensup din adamları cenneti tekellerine almışlar, cennet bahçelerini menfaat karşılığı parsel parsel satmışlar, cennet vaadiyle binlerce zavallı insanı Haçlı seferlerinde telef olmaya yollamışlar. Neticede insanlık, onlar yüzünden Orta Çağın zifiri karanlıklarına gömülmüştür.

Maalesef zaman içinde aynı hastalık Müslümanlara da bulaşmış, din istismarı konusunda İslam toplumları üzücü örneklere şahit olmuş, birçok kişi ve grup dinden faydalanarak çeşitli kazançlar elde etme yoluna gitmiş, çıkarlarına dini alet etmekten, dini istismar etmekten çekinmemiştir. İslam aleminde din adına kutsallaştırılan bir takım kimseler, insanları rablerine kul olmaktan uzaklaştırıp kendilerine kul ve köle haline getirmişlerdir. Kerameti kendinden menkul bu sapkın kimseler masum ve tartışılmaz bir otorite, dinin mutlak temsilcisi ilan edilip asla sorgulanamamışlardır. Maalesef sağlam, doğru ve yeterli dini bilgiye sahip olmayan bazı insanlar da aklını ve iradesini onlara teslim etmiş, onların her söylediğine sorgusuz  sualsiz itaat etmişlerdir. Onlardan gelen her türlü talimatı, dini kural ve esaslara ters düşse dahi kayıtsız şartsız yerine getirmişlerdir. Kendilerinden olmayanları ötekileştirip tekfir etmişlerdir. Böylece dünya ve ahiretlerini kararttıkları gibi, kan ve gözyaşı dolu acıklı ve vahim olaylara neden olmuşlardır. Tarih bunun birçok örnekleriyle doludur.

Bütün insanlar ve tüm canlılar için merhameti ve adaleti öngören  dinimizin; “Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir” ilkesine rağmen, zamanımızda dini istismar ederek kan döken Fetö Deaş, El-Kaide gibi terör örgütleri ortaya çıkmış, 2016 yılının 15 Temmuzunda din istismarının karanlık çehresiyle yüzleşilmiş, Feto terör örgütü devletimizi işgale kalkışmıştır.  Bu terör örgütü mensuplarının giriştikleri cinnet ve vahşet, akletmeyenlerin, aklını başkasına kiralayanların sadece kendilerini değil koca bir milleti felakete sürükleyebileceğini göstermiştir.

İslam dini Allah'tan başka rabler edinmeden, dini yalnız Allah’a has kılarak ibadet etmeyi ve Onun rızasına uygun olarak insanlığa hizmet etmeyi esas almıştır. İslam dini Hz. Peygamber'den başka masum, tartışılmaz bir otorite, yapı ve rehber kabul etmez. Hiçbir kimse ve hiçbir yapı kendisini dinin mutlak temsilcisi olarak göremez ve insanları kendisine mutlak itaat ve bağlılığa çağıramaz. Bir insanın yanılmaz olduğu, beyan ve öğretilerinin kudsiyet arzettiği iddiası dinen kabul edilemez. Hiç kimse aklını, iradesini ve kişiliğini başka birine teslim edemez. Allah adı kullanılarak çeşitli kişi ve yapılara yönelik davet, insanları din ve Allah diyerek aldatmaktır.  Allah ile insanları aldatıp kullara kulluğa çağırmak en büyük zulümdür. Din adına, Allah adına insanların manevi duygularını istismar ederek kurulan yapılar dinimizle taban tabana zıttır. Kur'an-ı Kerim, ilmin, bilginin, sürekli aklı kullanmanın önemine vurgu yapmış, sorgulamanın gerekliliğine atıfta bulunmuş, varlık ve indirilen ayetler üzerinde düşünmeyi tavsiye etmiş, imanı kişinin özgür seçimiyle gerçekleşen bir karar olarak görmüş, dinde her türlü zorlamayı yasaklamış, aşırılıklardan kaçınmayı öğütlemiş, körü körüne hareket etmeyi yasaklayıp bilinçli davranmayı,basiretle hareket etmeyi emretmiştir. Kur'an-ı Kerim; "Dikkat edin! O aldatanlar sizi Allah ile aldatmasın” diye ikazda bulunmuştur.

Öyle ise dinimizi istismar edenlere karşı çok dikkatli, duyarlı ve uyanık olunmalı, dinimizin temel kaynaklarına ters düşen, akla ve mantığa aykırı safsatalarla, hikayelerle, sahte sevap vaatleriyle insanları aldatmaya, insanların saf ve temiz duygularını sömürmeye çalışanlara, Allah'a kulluk yerine kendilerine kul, köle olmaya çağıranlara itibar edilmemelidir.

Tarih boyunca din istismarının beslendiği zemin cehalet ve taassup zemini olmuştur. Bu bakımdan taassuptan uzak durulmalı, dini alanda hurafelerden uzak, sağlam, doğru ve yeterli bilgiye sahip olunmalıdır. Çocuklarımızın sahih dini bilgiyi doğru yöntem ve metotlarla, iyi niyetli, mutedil ve güvenilir ellerden öğrenmesine özen gösterilmeli, onları kime emanet ettiğimize, din adına neler öğrendiklerine dikkat edilmelidir. Kula kulluğu reddeden yalnız Allah'a kulluk eden araştıran, soruşturan, düşünen, aklını kullanan, ahlaklı, özgür bireyler olarak yetiştirilmelidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylev ve demeçlerinde dinimizin akla, mantığa, bilime ve ilerlemeye aykırı olmadığını, en son ve en mükemmel din olduğunu belirtmiş, dine zarar verdiği için ve çıkarcılığa zemin teşkil ettiği için  dinin istismar edilmesine, hurafeciliğe ve taassuba karşı çıkmıştır,. Atatürk gerçek dinle hurafe anlayışları birbirine karıştırmamak gerektiğini ifade etmiş, bir konuşmasında şöyle demiştir; "İnsanlıkta, din hakkındaki uzmanlık ve bilgi her türlü hurafelerden uzaklaşarak, hakiki bilim ve fennin ışığıyla temizlenip mükemmel oluncaya kadar, din oyunu aktörlerine her yerde rastlanacaktır.” Onun bu konuda haksız olduğunu kim söyleyebilir?

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, geçmişten günümüze vatanımız için can feda etmiş aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi  rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Yaşayan gazilerimiz sağ olsun.


PAYLAŞ

Yazara Ait Diğer Makaleler

13.06.2024 Bayramlar, affetme ve kucaklaşma günleridir

31.05.2024 İçimiz, dışımız, çevremiz tertemiz olsun

17.05.2024 Atatürk, çocuklar ve gençler

14.05.2024 Milli Mücadele Kahramanlarından Binbaşı Ayşe

22.04.2024 Kurtuluş Savaşı'nın çocuk kahramanı

15.04.2024 Acele mi, ecele mi?

09.04.2024 Bayramınız mübarek olsun

14.03.2024 Sevgi ve rahmet ayı

07.03.2024 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

22.02.2024 Kadın insanlığın varlık sebebidir

12.02.2024 Sevgi; hayatın en büyük pınarı

25.01.2024 Ahlakın temeli

10.01.2024 Karşıyaka'mızın Aziz Misafiri; Zübeyde Hanım

27.12.2023 2023 Yılını uğurlarken

14.12.2023 İnsan hakları

30.11.2023 Kadının onuru, bedeni ve can güvenliği dokunulmazdır

09.11.2023 Büyük Önder Atatürk'ün dilinden dualar

27.10.2023 Kurtuluş Destanı Cumhuriyet

14.10.2023 Merhamet

29.09.2023 İyi insan

09.09.2023 Bağımsızlığın simgesi İzmir

24.08.2023 Türk'ün zaferler ayı: Ağustos

15.08.2023 Hünkar Hacı Bektaşı Veli

31.07.2023 Aşure; paylaşmanın ve sevginin ifadesidir

27.06.2023 Komşu hakkı Tanrı hakkıdır

08.06.2023 Çevre bilinci

19.05.2023 19 Mayıs 1919

28.04.2023 Emek kutsaldır

22.04.2023 Sevgi ve barış günüdür bayramlar

06.04.2023 Gönül gözlü Aşık Veysel

24.03.2023 Paylaşma Şöleni: Ramazan

13.03.2023 Milli Şairimiz Mehmet Akif

10.02.2023 Milletimizin başı sağ olsun

21.12.2022 Çocukların istismarı insanlık dışı bir eylemdir

22.11.2022 Kadına şiddet insanlıkla bağdaşmaz

09.11.2022 Atatürk’ü anarken

28.10.2022 Cumhuriyet Bayramı

14.10.2022 Yaşanabilir en güzel örnek

09.09.2022 Kalpaklı Müftü

26.08.2022 Kahramanlık destanı: 30 Ağustos

03.08.2022 Aşure Günü

20.07.2022 Din istismarı

08.07.2022 Bir tatlı tebessüm

29.06.2022 Gerçek güç gösterisi

19.05.2022 Kurtuluş Savaşı'nda Türk Kadını

10.05.2022 Trafik kurallarına uymak; ahlaki, insani ve vicdani bir görevdir

27.04.2022 Kadir Gecesi

20.04.2022 Mutlu ve kutlu bir gün: 23 Nisan

08.04.2022 Kimse yalnız kalmasın

18.03.2022 Çanakkale Zaferi’nin kadın kahramanları

07.03.2022 Kadına şiddet insanlık suçudur

12.02.2022 Sevgiyle olgunlaşır insanın insanlığı

12.01.2022 Zübeyde Ana

30.12.2021 Sevgi dolu nice yıllara...

24.11.2021 Vefa

09.11.2021 10 Kasım

11.10.2021 Atatürk'te Peygamber Sevgisi

08.09.2021 Kuvayımilliyeci Müftü

26.08.2021 Zafer Bayramı

13.08.2021 Ağaç ve Orman Sevgisi

28.07.2021 İyi ki varsınız...

16.07.2021 Dini istismar edenlere karşı duyarlı ve uyanık olalım

30.06.2021 Yalnızlık ürpertisi

17.05.2021 19 Mayıs

12.05.2021 Nice Bayramlara… Sağlık ve Afiyet içinde

05.05.2021 İyilik mutluluktur

22.04.2021 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

12.04.2021 Ramazan; rahmet ve bereket ayı

17.03.2021 Çanakkale Zaferi

07.03.2021 Kadına şiddet, acizliğin ve vicdansızlığın zirve noktası

12.02.2021 Sevgi; evrenin en büyük gücü

12.01.2021 Zübeyde Hanım büyük Türk Kadını

31.12.2020 Yeni yıla girerken

15.12.2020 Su gibi aziz, toprak gibi mütevazi

03.12.2020 Dünya Kadın Hakları Günü

23.11.2020 En hakiki mürşit, ilim

09.11.2020 10 Kasım

27.10.2020 Cumhuriyet Bayramı

20.10.2020 İnsana saygı; Allah’a saygı. Halka hizmet; Hakk’a hizmet

05.10.2020 Hayvanlara karşı da merhametli olalım

18.09.2020 Gazilerin Gazisi

08.09.2020 9 Eylül; İzmir’in Kurtuluşu

27.08.2020 30 Ağustos Zafer Bayramı

19.08.2020 Aşure Günü

30.07.2020 Hayat bayram olsa...

16.07.2020 15 Temmuz ve din istismarı

29.06.2020 Kalp kırmayalım, gönül incitmeyelim

16.06.2020 Babalar Günü

22.05.2020 Bayramınız kutlu olsun

15.05.2020 Kadir Gecesi

07.05.2020 Anneler Günü

23.04.2020 23 Nisan

20.04.2020 Ramazan ayına girerken 

06.04.2020 Her şeyden önce insan!

30.03.2020 Yaşlılar; toplumun temel direği

23.03.2020 Sağlık; en büyük nimet

17.03.2020 Onlar olmasalardı

05.03.2020 Dünya Kadınlar Günü

13.02.2020 Sevelim, Sevilelim

13.01.2020 Ebedi Karşıyakalı: Zübeyde Hanım

25.12.2019 Yeni yılınız kutlu olsun

07.12.2019 Atatürk ve Kadın Hakları

25.11.2019 Atatürk; En Büyük Kahraman

07.11.2019 Atatürk

24.10.2019 Cumhuriyetimiz 96 yaşında

15.10.2019 Mehmetçiklerimiz

07.10.2019 Karşıyakamız'a toz kondurmayalım

26.09.2019 Teşekkür etmek

18.09.2019 Şanlı Gazi


SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

Köşe Yazarları

Anket

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?